Ελεγχομενα (εντος CE)

Τα παρακάτω προϊόντα της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. είναι προϊόντα εκτεταμένης επεξεργασίας και τα χαρακτηριστικά τους ελέγχονται με βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (CE) από την TUV Hellas.

Οι δοκιμές των υλικών γίνονται επιτόπου με τον διακριβωμένο εξοπλισμό του εργαστηρίου της εταιρείας ή από πιστοποιημένα συνεργαζόμενα εργαστήρια.