Slide LeftSlide Right

Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΠΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε. .

Στόχος μας, η ενημέρωση του επισκέπτη για τις δράσεις, τη λειτουργία και τον σκοπό της εταιρίας.

Iστορικό

 

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΠΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.) προέκυψε από την συγχώνευση δύο Δημοτικών επιχειρήσεων. Της Δ.Ε.Α.Λ. Α.Ε. του πρώην Δήμου Λιτοχώρου και την Κατασκευαστική επιχείρηση (Κ.Ε.ΔΗ.Δ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.)  του πρώην Δήμου Δίου

 

 

1984 – Ίδρυση ΔΕΑΛ Α.Ε.

2005 – Μετονομασία σε Δ.Ε.Α.Λ.

2010 – Μετατροπή σε Μονομετοχική Α.Ε.

2011 – Δ.Ε.Α.Δ.Ο.  Α.Ε.

 

• Η ΔΕΑΛ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1984, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λιτοχώρου Πιερίας, με τίτλο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ – ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Δ.Ε.Α. Λιτοχώρου) και με την νομική μορφή του Ν.Π.Ι.Δ. και με σκοπό κυρίως την μεταποίηση αδρανών υλικών.

• Το 2005, με σχετική απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λιτοχώρου, η επιχείρηση μετονομάστηκε σε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Α.Λ.

• Το 2010, και πάλι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λιτοχώρου, η επιχείρηση μετατράπηκε από Δημοτική Επιχείρηση σε Μονομετοχική Α.Ε. και την ονομασία ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΠΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΔΕΑΛ Α.Ε.

• Το 2011 έπειτα από την εφαρμογή του Καλλικράτη και την συνένωση των τριών Δήμων της Πιερίας (Δίου – Λιτοχώρου – Αν. Ολύμπου) προέκυψε η σημερινή μορφή της εταιρείας Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΠΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.)  από την συγχώνευση της Δ.Ε.Α.Λ. Α.Ε του πρώην Δήμου Λιτοχώρου και της Κατασκευαστικής επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Δ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) του πρώην Δήμου Δίου.

Πιστοποίηση

 

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά ISO 2001:2015 από την TUV Hellas (Tuv Nord Group). Τα υλικά μας είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝ 13043 και ΕΝ 13242.

Κατεβάστε τα πιστοποιητικά μας από εδώ:
ISO 9001:2015
CE (EN 13043 & EN 13242)

εγκαταστάσεις

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. διαχειρίζεται τα λατομεία του Δήμου Δίου – Ολύμπου στην περιοχή γούρνες Λιτοχώρου, στην περιοχή Ρόγγια Βροντούς και Γκουρανί Αγ. Σπυρίδωνα.

Τα γραφεία της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. βρίσκονται στην περιοχή Γούρνες Λιτοχώρου όπως και το κτίριο της παραγωγής που διαχειρίζεται τα συγκροτήματα θραύσης αδρανών υλικών. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και τα γκαράζ φύλαξης και συντήρησης των μηχανημάτων της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε..

Η εταιρεία επίσης έχει γραφεία στο υποκαταστήματα που βρίσκεται στο λατομείο της Βροντούς στην θέση Ρόγγια που ελέγχουν την λειτουργία των 2 (δύο) λατομείων που βρίσκονται στην περιοχή.

προϊόντα

Το λατομείο του Λιτοχώρου παράγει μια ποικιλία αδρανών υλικών τα οποία είναι:

 

Α. από τις γραμμές παραγωγής τα προϊόντα:

– Άμμος

– Άμμος πλυμμένη

– 5αρι

– Θραυστό (γαρμπίλι)

– Ρυζάκι

– 3Α

  • – Ε4

 

Β. ταυτόχρονα η επιχείρηση παράγει και τα προϊόντα:

– Αυτούσιο, το οποίο είναι ουσιαστικά ακατέργαστο αδρανές με απευθείας λήψη από το λατομείο.

– Ψιλό και χοντρό κόσκινο, το οποίο παράγεται με χρήση απλού κόσκινου.

Στα λατομεία στην θέση Ρόγγια Βροντούς παράγονται τα εξής τα προϊόντα :

– Αυτούσιο

– Ψιλό κόσκινο

– Χοντρό Κόσκινο

– Κροκάλα

– Μπαζοχάλικα

σκοπός

Ο σκοπός της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. είναι:

 

– η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας  και ειδικότερα α.) η μεταποίηση αδρανών υλικών β) η κατασκευή ασφαλτομίγματος γ.) η κατασκευή αποχετευτικών αγωγών και δ.) η κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

 

– η αξιοποίηση πάσης φύσεως ορυκτού πλούτου της ευρύτερης περιοχής καθώς και των υδάτινων αποθεμάτων με τη δημιουργία εμφιαλωτηρίου ύδατος

 

– η δημιουργία & εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων

 

– η ανάληψη / εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής

 

– ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα (εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας, φυσικών πηγών κλπ)

 

Διαχείριση – Συλλογή Απορριμμάτων

 

– ο καθορισμός και η υλοποίηση Βιομηχανικών & Επιχειρηματικών Περιοχών

 

– ο καθαρισμός, φύλαξη χώρων πρασίνου , ακτών, παραλιών και η συλλογή, αποκομιδή και εναπόθεση απορριμμάτων.

 

 

Ταυτόχρονα παραχωρήθηκε στη  δημοτική έκταση 1013 στρεμμάτων με στόχο την δημιουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. Λιτοχώρου ενώ η διάρκεια της επιχείρησης ορίστηκε έως το 2041.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι 11μελές και αποτελείται από τους εξής :

– Φαρμάκης Αστέριος, Πρόεδρος

-Γουλάντας Βασίλειος, Αναπληρωτής Πρόεδρος

– Κουρινιώτη Βασιλική, Αντιπρόεδρος

–  Γκριμούλα Μαρία, Γραμματέας

– Κουριάτης Κωνσταντίνος , Εντεταλμένος Σύμβουλος

– Λαμπονίκος Νικόλαος, μέλος

– Λαπάτσης Νικόλαος, μέλος

– Τσακνάκης Δημήτριος, μέλος

– Τζονάι Βαλεντίνα, μέλος

– Σιαμήτρας Αθανάσιος, μέλος

– Μπεκιάρη Μαρία, μέλος

δημοσιέυσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SCRAP)

Posted by deado | 11th April 2023 | 0 Comments

Λιτόχωρο – Βροντού Πιερίας                                                                                         10/04/2023 Πληροφορίες : Κόκκινος Βασίλειος                                                                         Αρ. Πρωτ. :960 Τηλ. : 2352061412                                                                                                                           ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SCRAP) ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.   Έχοντας υπόψη: α. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 04/2023 για την έγκριση εκποίησης εξοπλισμού της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.. β. Το από […]

Read More

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Posted by deado | 10th February 2023 | 0 Comments

    ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.     Λιτόχωρο – Βροντού Πιερίας                                                                                              30/01/2023 Πληροφορίες : Κόκκινος Βασίλειος                                                                               Αρ. Πρωτ. 931    Τηλ. : 2352061412                                                                                                             Fax. : 2352061213                                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Έχοντας […]

Read More

Διακήρυξη Εκποίησης Εξοπλισμού 2023

Posted by deado | 9th January 2023 | 0 Comments

Λιτόχωρο – Βροντού Πιερίας                                                                                          05/01/2023 Πληροφορίες : Κόκκινος Βασίλειος                                                                         Αρ. Πρωτ. :911 Τηλ. : 2352061412                                                                                                              Fax. : 2352061213                 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.   Έχοντας υπόψη: α. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου30/2022 για την έγκριση εκποίησης εξοπλισμού της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.. β. Το από 05-01-2023πρακτικό εκτίμησης της αξίας […]

Read More

Διακήρυξη Διαγωνισμού – Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Έτους 2022

Posted by deado | 25th January 2022 | 0 Comments

PDF: 9Π6Ε465ΑΤΘ-ΑΧΔ -ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ   ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ <<Δ.Ε.Α.Δ.Ο.  Α.Ε.>>     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022         ΧΡΗΣΗ:   ΑΡ. ΠΡΩΤ. :772     2022          ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 212.943,96€ με Φ.Π.Α. 24%     […]

Read More

Πρόσληψη Χειριστών Μηχανήματος Έργου με Ορισμένη Σχέση Εργασίας 2 μηνών – Ιούνιος 2021

Posted by deado | 23rd June 2021 | 0 Comments

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Δ/νση:ΒΙΟ.ΠΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Πληροφορίες: Ντούλκας Κωνσταντίνος Τ.Κ.:60100 Τηλ:2352061412 εσωτ. 2 Mail: deadoae@gmail.com               Λιτόχωρο 22/06/2021 Αριθμ.Πρωτ.: 701       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ Έχοντας υπόψη: • Τις διατάξεις των άρθρων […]

Read More

Πρόσληψη Χειριστών Μηχανήματος Έργου με Ορισμένη Σχέση Εργασίας 5 μηνών και 15 ημερών (και όχι πέραν τις 05-07-2021)

Posted by deado | 7th January 2021 | 0 Comments

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΒΙΟ.ΠΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Πληροφορίες: Ντούλκας Κωνσταντίνος Τ.Κ.: 60100 Τηλ: 2352061412 εσωτ. 2 Mail: deadoae@gmail.com    Λιτόχωρο 05/01/2021  Αριθμ.Πρωτ.: 598     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ       Έχοντας υπόψη: • Τις διατάξεις των […]

Read More

Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη ΔΕΑΔΟ ΑΕ έτους 2021

Posted by deado.gr | 30th September 2020 | 0 Comments

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης ΒΙΟ.ΠΑ & Εκμετάλλευσης Δίου Ολύμπου διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη ΔΕΑΔΟ ΑΕ έτους 2021», Κριτήριο κατακύρωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, αερίου και λιπαντικών είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης […]

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Posted by deado.gr | 18th September 2020 | 0 Comments

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου (01), διάρκειας δύο (2) μηνών, ήτοι: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή) που θα απασχοληθεί για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της ΔΕΑΔΟ ΑΕ.»   κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Posted by deado.gr | 11th May 2020 | 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ δείτε το (pdf)

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ

Posted by deado.gr | 20th February 2020 | 0 Comments

Η ΔΕΑΔΟ ΑΕ προκηρύσσει   Ανοιχτή φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού ιδιοκτησίας της και συγκεκριμένα πέντε (5) οχημάτων – μηχανιμάτων.   κατεβάστε την προκύρηξη εδώ (pdf)

Read More

οικονομικά στοιχεία

 

 

 

Δημοσίευση Ισολογισμού 2014


Δημοσίευση του Ισολογισμού της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.) για το έτος 2014.

Κατεβάστε τον ισολογισμό σε μορφή PDF πατώντας ΕΔΩ

 

 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 2014


Κύριοι Μέτοχοι,

 

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τις άλλες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Δείτε περισσότερα (pdf)

 

 

Προσάρτημα του Ισολογισμού 2014


Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του K.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

 

Κατεβάστε το  Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σε μορφή PDF πατώντας ΕΔΩ

 

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2015, 2016


Κατεβάστε το ΔΕΑΔΟ ΑΕ ΕΛΠ 2015 σε μορφή PDF πατώντας ΕΔΩ

 

Κατεβάστε το ΔΕΑΔΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΠ 2016 σε μορφή PDF πατώντας ΕΔΩ

επικοινωνία

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. διαχειρίζεται τα λατομεία του Δήμου Δίου – Ολύμπου στην περιοχή γούρνες Λιτοχώρου, στην περιοχή Ρόγγια Βροντούς και Γκουρανί Αγ. Σπυρίδωνα.

 


Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. Λιτοχώρου

Τ.Κ. 60200

Τ. 23520 61412

F. 23520 61213

 

deadoae@gmail.com


Τιμοκατάλογος

 

Για τιμές προϊόντων παρακαλούμε επικοινωνήστε απ’ ευθείας με την επιχείρηση για την προσφορά καλύτερης δυνατής τιμής.