Μη Ελεγχομενα (εκτος CE)

Τα παρακάτω προϊόντα της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. επιδέχονται πολύ μικρή, έως καθόλου, επεξεργασία και, ως εκ τούτου, έχουν μεγάλες διακυμάνσεις στα χαρακτηριστικά τους ώστε να μην μπορούν να καταταγούν σε κάποια χαρακτηριστική, ελεγχόμενη κατηγορία.