Διαγωνισμοί

Category: Διαγωνισμοί

  • Διαγωνισμός Προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2024

    Διαγωνισμός Προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2024

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 14/03/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης ΒΙΟ.ΠΑ & Εκμετάλλευσης Αμμορυχείων Δίου – Ολύμπου (Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.) διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2024». Κριτήριο κατακύρωσης για  το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και αερίου LPG είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής…