ΔΕΑΔΟ

Author: ΔΕΑΔΟ

  • Πρόσληψη 2μήνου δύο ατόμων

    Πρόσληψη 2μήνου δύο ατόμων

    Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δύο (02) ατόμων Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. Ημερ/νια : 19/12/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δύο (02) ατόμων, ήτοι: ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου…

  • Ευχές

    Ευχές

    H Διοίκηση και το Προσωπικό της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. σας εύχονται Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το 2024!!