Slide LeftSlide Right

καλωσόρισμα

Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΠΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε. .

Στόχος μας, η ενημέρωση του επισκέπτη για τις δράσεις, τη λειτουργία και τον σκοπό της εταιρίας.

ιστορικό

 

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΠΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.) προέκυψε από την συγχώνευση δύο Δημοτικών επιχειρήσεων. Της Δ.Ε.Α.Λ. Α.Ε. του πρώην Δήμου Λιτοχώρου και την Κατασκευαστική επιχείρηση (Κ.Ε.ΔΗ.Δ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.)  του πρώην Δήμου Δίου

1984 – Ίδρυση ΔΕΑΛ Α.Ε.

2005 – Μετονομασία σε Δ.Ε.Α.Λ.

2010 – Μετατροπή σε Μονομετοχική Α.Ε.

2011 – Δ.Ε.Α.Δ.Ο.  Α.Ε.

Η ΔΕΑΛ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1984, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λιτοχώρου Πιερίας, με τίτλο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ – ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Δ.Ε.Α. Λιτοχώρου) και με την νομική μορφή του Ν.Π.Ι.Δ. και με σκοπό κυρίως την μεταποίηση αδρανών υλικών.

Το 2005, με σχετική απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λιτοχώρου, η επιχείρηση μετονομάστηκε σε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Α.Λ.

Το 2010, και πάλι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λιτοχώρου, η επιχείρηση μετατράπηκε από Δημοτική Επιχείρηση σε Μονομετοχική Α.Ε. και την ονομασία ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΠΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΔΕΑΛ Α.Ε.

Το 2011 έπειτα από την εφαρμογή του Καλλικράτη και την συνένωση των τριών Δήμων της Πιερίας (Δίου – Λιτοχώρου – Αν. Ολύμπου) προέκυψε η σημερινή μορφή της εταιρείας Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΠΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.)  από την συγχώνευση της Δ.Ε.Α.Λ. Α.Ε του πρώην Δήμου Λιτοχώρου και της Κατασκευαστικής επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Δ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) του πρώην Δήμου Δίου.

εγκαταστάσεις

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. διαχειρίζεται τα λατομεία του Δήμου Δίου – Ολύμπου στην περιοχή γούρνες Λιτοχώρου, στην περιοχή Ρόγγια Βροντούς και Γκουρανί Αγ. Σπυρίδωνα.

Τα γραφεία της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. βρίσκονται στην περιοχή Γούρνες Λιτοχώρου όπως και το κτίριο της παραγωγής που διαχειρίζεται τα συγκροτήματα θραύσης αδρανών υλικών. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και τα γκαράζ φύλαξης και συντήρησης των μηχανημάτων της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε..

Η εταιρεία επίσης έχει γραφεία στο υποκαταστήματα που βρίσκεται στο λατομείο της Βροντούς στην θέση Ρόγγια που ελέγχουν την λειτουργία των 2 (δύο) λατομείων που βρίσκονται στην περιοχή.

προϊόντα

Το λατομείο του Λιτοχώρου παράγει μια ποικιλία αδρανών υλικών τα οποία είναι:

 

Α. από τις γραμμές παραγωγής τα προϊόντα:

– Άμμος

– Άμμος πλυμμένη

– 5αρι

– Θραυστό (γαρμπίλι)

– Ρυζάκι

– 3Α

 

Β. ταυτόχρονα η επιχείρηση παράγει και τα προϊόντα:

– Αυτούσιο, το οποίο είναι ουσιαστικά ακατέργαστο αδρανές με απευθείας λήψη από το λατομείο.

– Ψιλό και χοντρό κόσκινο, το οποίο παράγεται με χρήση απλού κόσκινου.

Στα λατομεία στην θέση Ρόγγια Βροντούς και Γκουρανί Αγ. Σπυρίδωνα παράγονται τα εξής τα προϊόντα :

– Αυτούσιο

– Ψιλό κόσκινο

– Χοντρό Κόσκινο

– Κροκάλα

– Μπαζοχάλικα

σκοπός

Ο σκοπός της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. είναι:

 

– η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας  και ειδικότερα α.) η μεταποίηση αδρανών υλικών β) η κατασκευή ασφαλτομίγματος γ.) η κατασκευή αποχετευτικών αγωγών και δ.) η κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

 

– η αξιοποίηση πάσης φύσεως ορυκτού πλούτου της ευρύτερης περιοχής καθώς και των υδάτινων αποθεμάτων με τη δημιουργία εμφιαλωτηρίου ύδατος

 

– η δημιουργία & εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων

 

– η ανάληψη / εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής

 

– ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα (εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας, φυσικών πηγών κλπ)

 

– ο καθορισμός και η υλοποίηση Βιομηχανικών & Επιχειρηματικών Περιοχών

 

– ο καθαρισμός, φύλαξη χώρων πρασίνου , ακτών, παραλιών και η συλλογή, αποκομιδή και εναπόθεση απορριμμάτων.

 

Ταυτόχρονα παραχωρήθηκε στη  δημοτική έκταση 1013 στρεμμάτων με στόχο την δημιουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. Λιτοχώρου ενώ η διάρκεια της επιχείρησης ορίστηκε έως το 2041.

διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι 11μελές και αποτελείται από τους εξής :

– Κωνσταντίνος Δημόπουλος: Πρόεδρος

– Νικόλαος Μπαμπανίκας: Αναπληρ. Προέδρου

– Δημήτριος Τσακνάκης: Αντιπρόεδρος

– ΔΑθανάσιος Μπατζικώστας: Εντετ. Συμβ. Γραμ.

– ΚΚωνσταντίνος Δημητριάδης: Μέλος

– Αικατερίνη Κουρίτα: Μέλος

– Ιωάννης Μπακάλης: Μέλος

– Ιωάννης Τσιμούρας: Μέλος

– Θεόδωρος Καρυοφύλλης: Μέλος

– Γεώργιος Γκούντας: Μέλος

– Αθανάσιος Τσιμήτρης: Μέλος

δημοσιέυσεις

Ανακοίνωση

Posted by deado.gr | 3rd May 2018 | 0 Comments

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων για την εξυπηρέτηση της σύμβασης με αντικείμενο την αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Δίου – Ολύμπου.   Δείτε περισσότερα (pdf – πατήστε εδώ)    

Read More

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών2018».

Posted by deado.gr | 22nd December 2017 | 0 Comments

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ.  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ. Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Καυσίμων κίνησης».   Προκύριξη (κατεβάστε το αρχείο) Περίληψη (κατεβάστε το αρχείο)

Read More

Διακήριξη πρόχειρου διαγωνισμού

Posted by deado.gr | 24th April 2017 | 0 Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή με τεχνική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ» προϋπολογισμού € 59.850,00 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.364, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.214,00. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό οικονομικής λειτουργίας.   Δείτε την προκύριξη […]

Read More

Διακήριξη πρόχειρου διαγωνισμού

Posted by deado.gr | 15th November 2016 | 0 Comments

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την ανάδειξη αναδόχου, µέσω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισµού , µε κύριο κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 60.000 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.400, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.400. Δείτε την προκύριξη (word) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ […]

Read More

Διακήριξη πρόχειρου διαγωνισμού

Posted by deado.gr | 8th July 2016 | 0 Comments

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την ανάδειξη αναδόχου, µέσω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισµού , µε κύριο κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ Δ.E.A.Δ.Ο Α.Ε.ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΓΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΟΥΡΑΝΙ ΒΡΟΝΤΟΥΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 60.000 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.400, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.400.   Δείτε […]

Read More

Ανακοίνωση

Posted by deado.gr | 5th July 2016 | 0 Comments

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την εξυπηρέτηση της σύμβασης με αντικείμενο την αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Δίου – Ολύμπου.   Δείτε περισσότερα

Read More

Περίληψη διακήριξης πρόχειρου διαγωνισμού

Posted by deado.gr | 24th June 2016 | 0 Comments

  ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. προκηρύσσει δηµόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισµό µε γραπτές προσφορές µε κύριο κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την «ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ […]

Read More

Προμήθεια απορριματοφόρου της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε

Posted by deado.gr | 12th February 2016 | 0 Comments

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. προκηρύσσει δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε γραπτές προσφορές µε κύριο κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.» . Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ   Μελέτη Απορριματοφόρου, πατήστε εδώ

Read More

οικονομικά στοιχεία

 

 

 

Δημοσίευση Ισολογισμού 2014


Δημοσίευση του Ισολογισμού της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.) για το έτος 2014.

Κατεβάστε τον ισολογισμό σε μορφή PDF πατώντας ΕΔΩ

 

 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 2014


Κύριοι Μέτοχοι,

 

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τις άλλες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Δείτε περισσότερα (pdf)

 

 

Προσάρτημα του Ισολογισμού 2014


Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του K.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

 

Κατεβάστε το  Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σε μορφή PDF πατώντας ΕΔΩ

 

 

Οικονομικές Καταστάσεις 2015, 2016


Κατεβάστε το ΔΕΑΔΟ ΑΕ ΕΛΠ 2015 σε μορφή PDF πατώντας ΕΔΩ

 

Κατεβάστε το ΔΕΑΔΟ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΠ 2016 σε μορφή PDF πατώντας ΕΔΩ

επικοινωνία

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. διαχειρίζεται τα λατομεία του Δήμου Δίου – Ολύμπου στην περιοχή γούρνες Λιτοχώρου, στην περιοχή Ρόγγια Βροντούς και Γκουρανί Αγ. Σπυρίδωνα.

Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. Λιτοχώρου

Τ.Κ. 60200

Τ. 23520 61412

F. 23520 61213

 

info@deado.gr