Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη ΔΕΑΔΟ ΑΕ έτους 2021

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης ΒΙΟ.ΠΑ & Εκμετάλλευσης Δίου Ολύμπου διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη ΔΕΑΔΟ ΑΕ έτους 2021», Κριτήριο κατακύρωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, αερίου και λιπαντικών είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης […]

Read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου (01), διάρκειας δύο (2) μηνών, ήτοι: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή) που θα απασχοληθεί για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της ΔΕΑΔΟ ΑΕ.»   κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Read more

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ δείτε το (pdf)

Read more

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ

Η ΔΕΑΔΟ ΑΕ προκηρύσσει   Ανοιχτή φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού ιδιοκτησίας της και συγκεκριμένα πέντε (5) οχημάτων – μηχανιμάτων.   κατεβάστε την προκύρηξη εδώ (pdf)

Read more

Προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη ΔΕΑΔΟ ΑΕ για το έτος 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης ΒΙΟ.ΠΑ & Εκμετάλλευσης  Δίου Ολύμπου διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη ΔΕΑΔΟ ΑΕ για το έτος 2019», Κριτήριο κατακύρωσης για  το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και αερίου και λιπαντικών είναι το μεγαλύτερο ποσοστό […]

Read more

Ανακοίνωση

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων για την εξυπηρέτηση της σύμβασης με αντικείμενο την αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Δίου – Ολύμπου.   Δείτε περισσότερα (pdf – πατήστε εδώ)    

Read more

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών2018».

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ.  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ. Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Καυσίμων κίνησης».   Προκύριξη (κατεβάστε το αρχείο) Περίληψη (κατεβάστε το αρχείο)

Read more

Διακήριξη πρόχειρου διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή με τεχνική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ» προϋπολογισμού € 59.850,00 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.364, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.214,00. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό οικονομικής λειτουργίας.   Δείτε την προκύριξη […]

Read more

Διακήριξη πρόχειρου διαγωνισμού

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την ανάδειξη αναδόχου, µέσω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισµού , µε κύριο κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 60.000 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.400, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.400. Δείτε την προκύριξη (word) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ […]

Read more

Διακήριξη πρόχειρου διαγωνισμού

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την ανάδειξη αναδόχου, µέσω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισµού , µε κύριο κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ Δ.E.A.Δ.Ο Α.Ε.ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΓΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΟΥΡΑΝΙ ΒΡΟΝΤΟΥΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 60.000 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.400, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.400.   Δείτε […]

Read more