ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

    ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.     Λιτόχωρο – Βροντού Πιερίας                                                                                              30/01/2023 Πληροφορίες : Κόκκινος Βασίλειος                                                                               Αρ. Πρωτ. 931    Τηλ. : 2352061412                                                                                                             Fax. : 2352061213                                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Έχοντας […]

Read more

Διακήρυξη Εκποίησης Εξοπλισμού 2023

Λιτόχωρο – Βροντού Πιερίας                                                                                          05/01/2023 Πληροφορίες : Κόκκινος Βασίλειος                                                                         Αρ. Πρωτ. :911 Τηλ. : 2352061412                                                                                                              Fax. : 2352061213                 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.   Έχοντας υπόψη: α. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου30/2022 για την έγκριση εκποίησης εξοπλισμού της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.. β. Το από 05-01-2023πρακτικό εκτίμησης της αξίας […]

Read more

Πρόσληψη Χειριστών Μηχανήματος Έργου με Ορισμένη Σχέση Εργασίας 2 μηνών – Ιούνιος 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Δ/νση:ΒΙΟ.ΠΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Πληροφορίες: Ντούλκας Κωνσταντίνος Τ.Κ.:60100 Τηλ:2352061412 εσωτ. 2 Mail: deadoae@gmail.com               Λιτόχωρο 22/06/2021 Αριθμ.Πρωτ.: 701       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ Έχοντας υπόψη: • Τις διατάξεις των άρθρων […]

Read more

Πρόσληψη Χειριστών Μηχανήματος Έργου με Ορισμένη Σχέση Εργασίας 5 μηνών και 15 ημερών (και όχι πέραν τις 05-07-2021)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΒΙΟ.ΠΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Πληροφορίες: Ντούλκας Κωνσταντίνος Τ.Κ.: 60100 Τηλ: 2352061412 εσωτ. 2 Mail: deadoae@gmail.com    Λιτόχωρο 05/01/2021  Αριθμ.Πρωτ.: 598     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ       Έχοντας υπόψη: • Τις διατάξεις των […]

Read more

Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη ΔΕΑΔΟ ΑΕ έτους 2021

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης ΒΙΟ.ΠΑ & Εκμετάλλευσης Δίου Ολύμπου διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη ΔΕΑΔΟ ΑΕ έτους 2021», Κριτήριο κατακύρωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, αερίου και λιπαντικών είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης […]

Read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου (01), διάρκειας δύο (2) μηνών, ήτοι: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή) που θα απασχοληθεί για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της ΔΕΑΔΟ ΑΕ.»   κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Read more

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ δείτε το (pdf)

Read more

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ

Η ΔΕΑΔΟ ΑΕ προκηρύσσει   Ανοιχτή φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού ιδιοκτησίας της και συγκεκριμένα πέντε (5) οχημάτων – μηχανιμάτων.   κατεβάστε την προκύρηξη εδώ (pdf)

Read more

Προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη ΔΕΑΔΟ ΑΕ για το έτος 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης ΒΙΟ.ΠΑ & Εκμετάλλευσης  Δίου Ολύμπου διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη ΔΕΑΔΟ ΑΕ για το έτος 2019», Κριτήριο κατακύρωσης για  το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και αερίου και λιπαντικών είναι το μεγαλύτερο ποσοστό […]

Read more

Ανακοίνωση

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων για την εξυπηρέτηση της σύμβασης με αντικείμενο την αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Δίου – Ολύμπου.   Δείτε περισσότερα (pdf – πατήστε εδώ)    

Read more