Προμήθεια απορριματοφόρου της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. προκηρύσσει δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε γραπτές προσφορές µε κύριο κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.» .

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

 

Μελέτη Απορριματοφόρου, πατήστε εδώ