ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ

Η ΔΕΑΔΟ ΑΕ προκηρύσσει

 

Ανοιχτή φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού ιδιοκτησίας της και συγκεκριμένα πέντε (5) οχημάτων – μηχανιμάτων.

 

κατεβάστε την προκύρηξη εδώ (pdf)