ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου (01), διάρκειας δύο (2) μηνών, ήτοι: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή) που θα απασχοληθεί για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της ΔΕΑΔΟ ΑΕ.»

 

κατεβάστε το αρχείο (pdf)